Transparant en betrouwbaar
Hoge kwaliteit
De voordeligste boekhouder
Voor iedere ondernemer!
Jaarrekening

Beoordeel uw onderneming objectief met de jaarrekening  

De jaarrekening geeft een goed beeld over hoe uw bedrijf heeft gepresteerd gedurende het afgelopen jaar. De gegevens in de jaarrekening kunt u vergelijken met de jaarrekeningen van voorgaande jaren, maar ook met branche-genoten. Ze geven u dus een objectief oordeel over uw eigen organisatie.

Jaarrekening

In veel gevallen is een dure accountant niet nodig

Heuvellandadvies kan voor u de jaarrekening opstellen.  Hiervoor lopen we uw administratie door op evt. fouten en corrigeren deze. Daarnaast zorgen wij voor een afschrijvingsstaat van uw duurzame productiemiddelen. Vervolgens stellen we de eindbalans en de winst en verliesrekening op. De eindbalans is meteen ook de beginbalans van het volgende jaar.
Heeft u een BV dan verzorgen wij ook de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel voor u.

Advies

Heeft u een vraag, wilt u tips of advies of wilt u dat wij voor u de jaarrekening opstellen,  aarzel dan niet om ons te bellen. Het eerste uur  is gratis en verplicht u tot niets.